Regulament EnergyKids

  1. Locul de joacă ENERGY KIDS este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 an și 12 ani, pe segmente de vârstă diferite.

  2. În cazul copiilor cu vârste cuprinse între 1 an și până la 3 ani inclusiv, aceștia au acces atât în zona special amenajată grupei lor de vârstă, cât și în celelalte zone DOAR însoţiţi, în mod obligatoriu, de un tutore/reprezentant legal, astfel cum este acesta definit prin lege, acesta având obligația de a supraveghea minorul în permanență. În acest caz, tutorele/reprezentantul legal ce însoțește minorul își asumă pe deplin și integral întreaga responsabilitate cu privire la orice fel de posibil incident în care ar putea fi implicat acel minor, societatea fiind absolvită de orice fel de răspundere. Prin semnarea de luare la cunoștință a prezentului regulament, tutorele/reprezentantul legal renunță în mod direct și explicit la orice fel de pretenții prezente sau viitoare față de societate.

  3. În cazul copiilor cu vârste cuprinse între 4 ani și 12 ani, accesul acestora se va putea realiza fără însoțitori, supravegherea acestora fiind realizată de către personalul angajat al ENERGY KIDS.

  4. În zona de trambuline, accesul este permis tuturor copiilor, cu vârsta minimă de 4 ani, având o greutate maximă admisă de 80 de kg.

  5. Responsabilitatea explicării prezentului regulament revine adulților însoțitori ai fiecărui copil.

  6. Accesul în locul de joacă va fi posibil doar după citirea prealabilă a regulamentului și semnarea olografă a acestuia și în urma achitării taxei de acces și eliberării bonului fiscal, ce va fi păstrat până la părăsirea incintei. După eliberarea bonului fiscal, orice sumă de bani încasată nu mai poate fi restituită. La eliberarea bonului fiscal, fiecare însoţitor va primi automat un tichet cu un cod de bare ce trebuie păstrat până la ieşirea copilului din spațiul de joacă. În cazul în care se va depăşi timpul stabilit iniţial petrecut de către copil în incintă, se va aplica un tarif corespunzător timpului depăşit.

  7. Spațiul locului de joacă este monitorizat video, în conformitate cu legislația în vigoare. Prin permiterea accesului copilului în incinta acestuia, părinții acceptă, în mod expres și necondiționat, acest fapt.

  8. În cazul în care tutorele copilului părăsește spațiul de joacă, este obligatoriu ca aceeași persoană să preia copilul la finalul activității. În cazul în care, din voința acelorași tutori și/sau reprezentanți adulți, altă persoană este responsabilă de preluarea copilului, se va specifica EXPRES și în SCRIS acest lucru la momentul aducerii copilului. În toate celelalte cazuri, copilul nu va fi înmânat decât persoanei care l-a adus și care face dovada în acest sens cu cartea de identitate.

  9. La intrarea și ieșirea din spațiul de joacă, i se va permite fiecărui însoțitor un răgaz de timp de 7 minute pentru pregătirea copilului în vederea intrării în spațiul de joacă, respectiv a plecării.

  10. Copiii vor fi supravegheați de un tutore sau persoană adultă desemnată de către acesta, pe tot parcursul traseului de la intrare în incinta Energy Kids și până la accederea în spațiul de joacă propriu-zis, cât și la părăsirea incintei, asumându-și întreaga responsabilitate pentru propriul copil. Este interzis însoțitorilor folosirea echipamentelor de joacă. Este permis accesul gratuit al unui singur tutore pentru fiecare copil; în cazul în care sunt doi sau mai mulţi însoţitori pentru un copil, aceştia vor plăti preţul întreg al unui bilet acces.

  11. Accesul în incinta locului de joacă se va face doar în șosete și/sau accesorii speciale ce acoperă încălțămintea, în totalitate. Încălțămintea va fi depozitată în spațiile special amenajate. Este interzis accesul în spaţiul de joacă cu tocuri.