Termeni si condiții

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. ENERGY GAMES S.R.L., sediu social în loc. Cîmpeni, Vâși, nr 5A, jud. Alba, nr înregistrare J01/18/2016, CUI RO 35389220 prelucrează datele personale ale clienților în scopul procesării comenzilor de vouchere și a onorării rezervărilor.
 2. Energy Games S.R.L nu va furniza datele clienților către alte companii sau persoane terțe.

 

Politica de prețuri

 1. Energy Games își rezervă dreptul de a modifica prețurile în orice moment, anunțând, în prealabil, clienții cu privire la modificări. 
 2. Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

 

Plata serviciilor:

 1. Voucherele achiziționate site vor fi achitate în exclusivitate cu cardul și vor fi ridicate din locul de joacă.

 

Politica de returnare/anulare:

Potrivit Legii nr. 51/2003, voucherele achiziționate online nu se returnează, fiind considerate imateriale și cumpărătorul având acces imediat la acestea.

 

Rezolvarea litigiilor:

 1. Litigiile apărute vor fi rezolvate, în primul rând,pe cale amiabilă.
 2. În cazul în care litigiile nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, acestea vor fi înaintate spre instanțele din țară.

 

Utilizarea spațiului de joacă

 1. Locul de joacă ENERGY KIDS este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 1 an și 12 ani, pe segmente de vârstă diferite.

 2. În cazul copiilor cu vârste cuprinse între 1 an și până la 3 ani inclusiv, aceștia au acces atât în zona special amenajată grupei lor de vârstă, cât și în celelalte zone DOAR însoţiţi, în mod obligatoriu, de un tutore/reprezentant legal, astfel cum este acesta definit prin lege, acesta având obligația de a supraveghea minorul în permanență. În acest caz, tutorele/reprezentantul legal ce însoțește minorul își asumă pe deplin și integral întreaga responsabilitate cu privire la orice fel de posibil incident în care ar putea fi implicat acel minor, societatea fiind absolvită de orice fel de răspundere. Prin semnarea de luare la cunoștință a prezentului regulament, tutorele/reprezentantul legal renunță în mod direct și explicit la orice fel de pretenții prezente sau viitoare față de societate.

 3. În cazul copiilor cu vârste cuprinse între 3 ani și 12 ani, accesul acestora se va putea realiza fără însoțitori, supravegherea acestora fiind realizată de către personalul angajat al ENERGY KIDS.

 4. În zona de trambuline, accesul este permis tuturor persoanelor, cu vârsta minimă de 4 ani, având o greutate maximă admisă de 80 de kg.

 5. Responsabilitatea explicării regulilor prezentului regulament revine adulților însoțitori ai fiecărui copil.

 6. Datorită contextului pandemic actual și pentu respectarea normelor legale instituite pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS – CoV – 2, ne rezervăm dreptul de a modifica și completa prezentul Regulament cu dispozițiile legale în vigoare, iar din această cauză, accesul în spațiul de joacă precum și condițiile în care acesta se poate realiza se vor supune normelor aferente.

 7. Accesul în locul de joacă va fi posibil doar după citirea prealabilă a regulamentului și semnarea olografă a acestuia și în urma achitării taxei de acces și eliberării bonului fiscal, ce va fi păstrat până la părăsirea incintei. După eliberarea bonului fiscal, orice sumă de bani încasată nu mai poate fi restituită. La eliberarea bonului fiscal, fiecare însoţitor va primi automat un tichet cu un cod de bare ce trebuie păstrat până la ridicarea copilului. În cazul în care se va depăşi timpul stabilit iniţial petrecut de către copil în incintă, se va aplica un tarif corespunzător timpului depăşit.

 8. Spațiul locului de joacă este monitorizat video, în conformitate cu legislația în vigoare. Prin permiterea accesului copilului în incinta acestuia, părinții acceptă, în mod expres și necondiționat, acest fapt.

 9. În cazul în care tutorii și/sau reprezentanții adulți ai copiilor permit accesul copiilor în cadrul spaților de joacă, este obligatoriu ca aceeași persoană să preia copilul la finalul activității. În cazul în care, din voința acelorași tutori și/sau reprezentanți adulți, altă persoană este responsabilă de preluarea copilului, se va specifica EXPRES și în SCRIS acest lucru la momentul aducerii copilului. În toate celelalte cazuri, copilul nu va fi înmânat decât persoanei care l-a adus și care face dovada în acest sens cu cartea de identitate.

 10. La intrarea și ieșirea din spațiul de joacă, i se va permite fiecărui însoțitor un răgaz de timp de 7 minute pentru pregătirea copilului în vederea accederii în spațiul de joacă, respectiv plecare.

 11. Copiii vor fi supravegheați de un tutore sau persoană adultă desemnată de către acesta, pe tot parcursul traseului de la intrare în incinta Energy Kids și până la accederea în spațiul de joacă propriu-zis, cât și la părăsirea incintei, asumându-și întreaga responsabilitate pentru propriul copil. Este interzis însoțitorilor folosirea echipamentelor de joacă. Este permis accesul gratuit al unui singur tutore pentru fiecare copil; în cazul în care sunt doi sau mai mulţi însoţitori pentru un copil, aceştia vor plăti preţul întreg al unui acces.

 12. Accesul în incinta locului de joacă se va face doar în șosete și/sau accesorii speciale ce acoperă încălțămintea, în totalitate. Încălțămintea va fi depozitată în spațiile special amenajate. Este interzis accesul în spaţiul de joacă cu tocuri. Purtatea măștii este obligatorie așa cum o impune contextul epidemic de moment, după caz.

 13. Tutorii și/sau reprezentanții adulți ai copiilor vor informa, ÎN PREALABIL, echipa ENERGY KIDS despre orice problemă de sănătate, alergie sau comportament ale copilului. În caz contrar, tutorele își asumă întreaga responsabilitate pentru eventuale incidente cauzate de problemele mai sus-enumerate.

 14. Echipa ENERGY KIDS are în componență supraveghetori special angajați, dar aceștia nu sunt responsabili pentru niciun fel de incidente sau accidente de orice natură, în incinta locului de joacă sau în relațiile dintre copii. Atribuțiile supraveghetorilor sunt strict de supravegherea locului de joacă și nu a fiecărui copil în parte, în conformitate cu prevederile art. 6, al.1, lit. d din H.G. nr. 435/2010. Nerespectarea instrucțiunilor supraveghetorilor este strict responsabilitatea copilului și/sau a tutorelui.

 15. Sunt absolut interzise orice fel de manifestări violente, certuri, amenințări sau orice formă de agresiune fizică sau verbală între copii și/sau însoțitorii acestora în incinta locului de joacă. În aceste situații, persoanele implicate vor fi evacuate, indiferent de motivație, iar accesul ulterior al acestora va fi interzis, pe o perioadă nelimitată, în incinta locului de joacă.

 16. Echipa ENERGY KIDS nu va insoti copilul la toaletă.

 17. Este interzis accesul la locul de joacă cu orice fel de jucării, accesorii sau obiecte din afară. Acestea vor fi predate tutorilor înainte de intrare în spațiu, în caz contrar, tutorele poartă întreaga răspundere legală pentru eventuale accidente sau distrugeri realizate.

 18. Este interzis accesul în locul de joacă cu animale de companie sau orice alte accesorii ce ar putea pune în pericol siguranța copilului sau a celorlalți copii.

 19. Este strict interzisă folosirea toboganului pentru a coborî cu capul înainte ori pe burtă sau de a urca ori rămâne pe el după coborâre. Se interzice folosirea toboganului stând în picioare, staționarea în zona de urcare, coborâre și ieșire.

 20. Este interzis accesul în incinta locului de joacă cu mâncare sau băuturi, acestea se vor servi doar în zonele special destinate.

 21. Este obligatorie păstrarea curățeniei și respectarea normelor igienico-sanitare.

 22. Este interzisă supraaglomerarea echipamentelor de joacă, fapt ce ar putea cauza accidente.

 23. Este interzisă staționarea în zona de siguranță a echipamentelor de joacă.

 24. Este interzis accesul în sală fără acordul EXPRES al personalului ENERGY KIDS.

 25. Locul de joacă, inclusiv accesoriile și jucăriile aferente, se va folosi în scopul pentru care a fost creat. Este interzisă orice manifestare ce ar putea produce pagube sau distrugere locului de joacă. În situația producerii unor evenimente neplăcute, tutorii sunt obligați la achitarea contravalorii reparării pagubelor.

 26. În zona trambulinelor, se permite accesul persoanelor care nu depăşesc greutatea de 80 kg. În cadrul grupurilor organizate, capacitatea maximă admisă este de 20 de persoane. Accesul în această zonă se va face cu respectarea unui program stabilit, în reprize de câte 10 minute.

 27. Copiii prezenți în spațiul de joacă se vor deplasa în incinta acestuia fără a alerga sau a se împinge; se vor respecta în acest sens indicațiile supraveghetorilor locului de joacă.

 28. Pe scări, se vor respecta sensurile de urcare și coborâre astfel încât deplasările în incinta întregului spațiu să fie lipsite de aglomerări, iar fluxul de persoane să aibă o continuitate.

 29. Părinții sunt direct răspunzători de toți copiii invitați la petrecerile organizate; în acest sens, aceștia își asumă responsabilitatea pentru comportamentul adecvat al acestora și pentru respectarea de către aceștia a prezentului regulament.

 30. Adultul însoţitor care optează să îşi lase copilul neînsoţit la locul de joacă, este de acord şi înţelege prin aceasta că nu va face vinovat personalul supraveghetor sau compania pentru consecinţele rezultate din incapacitatea copilului de a comunica, de a înţelege regulile de utilizare a spaţiului de joacă sau încălcarea lor prin neascultare, incapacitate motrică, lipsa vitezei reactive datorate vârstei sau incapacitatea de a se sustrage dintr-o posibilă situaţie periculoasă sau dăunătoare şi de a prevedea consecinţele negative ale unei acţiuni.

 31. Accesul copiilor a căror vârstă nu se încadrează în limita de vârstă specificată nu este permis în structurile de joacă.

 32. Sunt interzise: aruncarea jucăriilor dintr-o zonă în alta, cățărarea pe plasă de protecție sau orice altă acțiune ce ar putea produce accidente tuturor participanților la joacă și deteriorarea echipamentul.

 33. Instrumentele de scris nu sunt agreate, mai ales pentru înscrierea pereților sau a echipamentului de joacă, cu excepția activităților educative supravegheate ce permit folosirea lor.

 34. Nu este permisă escaladarea pe structura echipamentelor de joacă, cu excepția echipamentelor special destinate cățărării și echilibristicii.

 35. Este interzis accesul în incintă cu telefoane mobile, accesorii tehnice cu fir, lanțuri sau orice astfel de accesoriu potențial periculos.

 36. ENERGY KIDS nu răspunde pentru pierderea, deteriorarea sau furtul bunurilor personale. Tutorii au întreaga responsabilitate în aceste situații.

 37. În situația în care copilul solicită chemarea părintelui sau tutorelui, echipa ENERGY KIDS îl va apela pe acesta la numărul de telefon menționat, în prealabil, pe formularul de acces.

 38. Este strict interzisă filmarea sau fotografierea în incinta locului de joacă, fără acordul expres, prealabil, al conducerii ENERGY KIDS.

 39. ENERGY KIDS își rezervă dreptul de a limita accesul în incinta locului de joacă, în situația aglomerării, pentru a se asigura buna desfășurare a activității, cât și pentru respectarea normelor legale și tehnice, sau pandemice. De asemenea, ENERGY KIDS își rezervă dreptul de a închide integral locul de joacă, fără vreo înștiințare prealabilă, pe perioade de timp limitate.

 40. NERESPECTAREA PREZENTULUI REGULAMENT CONFERĂ DREPTUL ECHIPEI ENERGY KIDS DE A INTERZICE ACCESUL ORICĂROR PERSOANE ÎN INCINTA LOCULUI DE JOACĂ, CÂT ȘI DREPTUL DE A ACȚIONA PE CALE JUDICIARĂ ÎMPOTRIVA ACELOR PERSOANE CARE SE FAC RESPONSABILE DE ÎNCĂLCAREA PREZENTULUI REGULAMENT.